FNV Vrouw: evenwicht zorg, arbeid én vrije tijd

FNV Vrouw sluit zich aan bij het platform Vader Zoekt Verlof. Zij staan voor meer evenwicht tussen zorg, arbeid en vrije tijd. Een uitbreiding van het vaderschapsverlof/partnerverlof kan hier aan bijdragen.Voor vrouwen lopen betaald werk, zorgarbeid en vrijwilligerswerk vaak in elkaar over en vinden zij het moeilijk grenzen te trekken. Voor een goed evenwicht en om voldoende vrije tijd over te houden is het echter nodig om voorwaarden te stellen en voorzieningen te creëren zodat overbelasting wordt tegengegaan. De overheid heeft daarbij een belangrijke taak door aanpassing van alle aspecten van de samenleving aan de veranderende arbeidspatronen, door wettelijke regelingen en stimulansen voor organisaties, scholen en bedrijven om een bijdrage te leveren aan een evenwichtige dagindeling voor iedereen. Van groot belang hierbij is dat rekening wordt gehouden met de verschillende posities van alleenstaanden, samenwonenden met en zonder kinderen, alleenzorgende ouders en dat de voorzieningen en regelingen daarop worden afgestemd. Meer vaderschapsverlof zou een van de regelingen kunnen zijn die een beter evenwicht tussen zorg, arbeid en vrije tijd voor moeders én vaders mogelijk maakt.

Meer lezen over FNV Vrouw? Kijk op www.fnvvrouw.nl

Terug naar nieuws-overzicht
© 2019 Vader Zoekt Verlof | Alle rechten voorbehouden | Privacy- en Cookienotice