Nationale Nederlanden trekt geboorteverlof voor alle partners gelijk

Verzekeraar Nationale Nederlanden maakt geen onderscheid meer naar gezinsvorm: alle bij NN werkzame ouders, ook als die volgens de wet geen ouder zijn, hebben sinds kort recht op partnerverlof. Dus ook beide vaders met een draagmoeder. Of bij meeroudergezinnen, bijvoorbeeld twee stellen van hetzelfde geslacht die gezamenlijk een kind opvoeden. Nationale Nederlanden vindt het niet meer van deze tijd dat dan alleen de biologische ouders recht hebben op verlof en trekt dat dus nu gelijk voor alle partners. NN laat weten dat ‘alle kinderen recht hebben op hechting en binding binnen het gezin, ongeacht de samenstelling van het gezin’.