Vaderschapsverlof en werkgevers

WAT ZIJN DE VOORDELEN VAN PARTNERVERLOF VOOR WERKGEVERS?

Sinds de uitbreiding van het vaderschapsverlof in 2020 is ingegaan komen steeds meer verhalen van bedrijven naar buiten die hun ervaringen met het verlof delen. Uit hun ervaringen, ook elders terug te vinden op deze website, hebben we de meest genoemde voordelen gedistilleerd. Hieronder de belangrijkste voordelen op een rij:

Welzijn van de medewerker

De organisaties die vaderschapsverlof actief stimuleren, zijn het om te beginnen over één ding eens: als het privé goed gaat met een medewerker, zie je dit terug in de bedrijfsresultaten. Doordat een vader of partner zich in de weken na de geboorte volledig heeft kunnen focussen op deze grote verandering en op zijn of haar gezin, gaat deze met hernieuwde energie weer aan de slag. 

Loyaliteit

Werknemers die van hun werkgever langer vaderschapsverlof hebben gekregen, zijn over het algemeen loyaler aan hun werkgever. Doordat deze werknemer zich gewaardeerd voelt, is de kans groter dat deze voor langere tijd aan het bedrijf verbonden blijft.

Kostenbesparing en hogere omzet

100% betaald uitgebreid partnerverlof zorgt voor het behoud van werknemers en bevordert hun prestaties, motivatie en productiviteit. Daarnaast heeft het een positief effect op het ziekteverzuim en de uitstroom, en nemen de kosten voor training en vervanging van personeel af.

Belangrijke informatie

Binnen veel organisaties bestaat nog altijd veel onduidelijkheid over de regeling rondom vaderschapsverlof én welke kosten daarmee gemoeid zijn. Vragen? Kijk voor alle actuele informatie op de website van de Rijksoverheid of het UWV.

Inzetten op goed werkgeverschap

Om als werkgever (jonge) talentvolle kandidaten aan te trekken voor openstaande functies, is het belangrijk dat je inspeelt in de behoefte en belevingswereld van deze groep talentvolle werknemers. Zij hechten meer dan eerdere generaties waarde aan vrije tijd, goede secundaire arbeidsvoorwaarden en aantrekkelijke verlofregelingen. Omdat ze vinden dat er meer is in het leven dan werk alleen. Je wordt automatisch een aantrekkelijker werkgever als je je inzet voor de balans tussen werk en zorg van medewerkers.

Concurrentievoordeel

In een tijd waar schaarste heerst op de arbeidsmarkt, wordt het partnerverlof door organisaties ook ingezet om talentvolle werknemers aan zich te binden. Dit zien we bijvoorbeeld terug in de IT-sector. Door het vaderschapsverlof op te nemen in de arbeidsvoorwaarden, heb je als organisatie een concurrentievoordeel ten opzichte van andere bedrijven in de sector.

Voordelen van partnerverlof: een wetenschappeljke onderbouwing

Wil je meer weten over de impact en voordelen van partnerverlof voor jou als werkgever? Download dan de gratis whitepaper de 7 strategieën voor succesvol partnerverlof.

Partnerverlof in de praktijk: voorbeelden van bedrijven

Wat levert partnerverlof op voor werkgevers? Nederland kent een aantal koplopers op het gebied van vaderschapsverlof. Onderstaande organisaties implementeerden al voor de wettelijk uitbreiding een vorm van vaderschapsverlof binnen hun organisatie. De resultaten? Die waren unaniem positief, waarbij de bedrijven aangaven dat de invoering zelfs een aantal voordelen met zich mee heeft gebracht. Zo zagen ze:

 • Een grotere loyaliteit van de werknemer voor de organisatie;
 • Minder verloop van goede medewerkers;
 • Gedreven en gemotiveerde medewerkers die floreren, wat voordeel oplevert voor de organisatie;
 • Een extra stimulans voor het aantrekken van talentvolle medewerkers.

Onderstaande organisaties introduceerden partnerverlof succesvol binnen hun organisatie, waarmee ze een voorbeeld zijn voor andere werkgevers:

Vaderschapsverlof in de praktijk: voorbeelden van bedrijven

Wat levert vaderschapsverlof op voor werkgevers? Nederland kent een aantal koplopers op het gebied van vaderschapsverlof. Onderstaande organisaties implementeerden al voor de wettelijk uitbreiding een vorm van vaderschapsverlof binnen hun organtisatie. De resultaten? Die waren unaniem positief, waarbij de bedrijven aangaven dat de invoering zelfs een aantal voordelen met zich mee heeft gebracht. Zo zagen ze:

 • Een grotere loyaliteit van de werknemer voor de organisatie;
 • Minder verloop van goede medewerkers;
 • Gedreven en gemotiveerde medewerkers die floreren, wat voordeel oplevert voor de organisatie;
 • Een extra stimulans voor het aantrekken van talentvolle medewerkers.

Onderstaande organisaties introduceerden vaderschapsverlof succesvol binnen hun organisatie, waarmee ze een voorbeeld zijn voor andere werkgevers:

ING

Sinds 1 januari 2018 heeft ING (ca. 14.000 medewerkers in Nederland) vaderschapsverlof als secundaire arbeidsvoorwaarde in de CAO opgenomen. Dit om hun medewerkers in staat te stellen om een goede start te maken met hun gezin. Over hoe het verlof wordt opgenomen, daarover overleggen en beslissen de medewerker en leidinggevende samen. De ervaringen bij ING én hun medewerkers zijn over het algemeen erg positief.

De Balie

Debatcentrum de Balie in Amsterdam (ca. 80 medewerkers) heeft sinds september 2017 het betaalde vaderschapsverlof eigenhandig opgeschroefd naar 4 weken. In een interview in het AD zegt zakelijk directeur Jolanda Beyer: “Partners zijn doodmoe als ze net een kind hebben gekregen. Ze slapen slecht en dat levert ziekteverzuim op. Het is overigens geen filantropische actie van onze kant. Het heeft zeker ook voordelen voor ons bedrijf. De werknemers zijn blijer, minder vermoeid en blijven beter in balans.” Ook bij De Balie staan ze open voor een individueel gesprek over de wensen voor het verlof.

Mastercard Nederland

Vaders en partners die bij Mastercard werken hebben al vanaf 2016 recht op maximaal 8 weken verlof. Zij kunnen dit in één keer opnemen of verdelen over een langere periode. Mastercard wil hiermee het beleid rondom zwangerschapsverlof en de moderne manier van werken een extra stimulans geven. Zo wordt bijvoorbeeld ook thuiswerken bevorderd door goede afspraken te maken met medewerkers. Het management wil met deze maatregelen meer inspelen op de behoefte van de medewerkers en samenwerken op basis van vertrouwen en verantwoordelijkheid.

Quote

“Wij geloven dat als je goed bent voor je mensen en je investeert in hun geluk en welzijn, je daar als organisatie loyaliteit voor terugkrijgt.”

Yonego

Sinds 2016 biedt het Bredase internetmarketing bedrijf Yonego (ca. 75 medewerkers) 4 weken betaald vaderschapsverlof aan. “Wij geloven dat als je goed bent voor je mensen en je investeert in hun geluk en welzijn, je daar als organisatie loyaliteit voor terugkrijgt.” Ondanks dat de gemiddelde leeftijd van het personeel rond de 28,5 jaar ligt en dus de verwachting is dat werknemers van Yonego relatief veel gebruik zullen gaan maken van de regeling, verwacht het bedrijf niet dat dit financiële problemen zal opleveren. Ze zien het als een investering in hun medewerkers op de lange termijn.

Microsoft Nederland

inds januari 2018 kunnen de medewerkers van Microsoft Nederland (ca. 1000) zes weken betaald vaderschapsverlof opnemen. Deze regeling is onderdeel van een pakket dat is toegespitst de persoonlijke situatie van een medewerker. Zo is in het pakket onder andere het volgende opgenomen:

 • Het zwangerschapsverlof is verlengd van 16 naar 20 weken.
 • Het vaderschapsverlof is verlengd naar 6 weken.
 • Medewerkers kunnen voortaan 4 weken vrij krijgen om voor een direct familielid met ernstige gezondheidsproblemen te zorgen.
 • Medewerkers die een kind adopteren, krijgen ook 6 weken volledig betaald verlof, dat was eerder 4 weken.

Microsoft wil met de uitgebreide verlofregelingen meer ruimte geven voor diversiteit op de werkvloer en een gezonde balans tussen werk en privéleven. Dit was te lezen in een artikel in het AD, waarin HR-directeur Rawan Shalhoub haar persoonlijke ervaring beschrijft en waarom Microsoft Nederland dit iedereen gunt.

WAT HOUDT DE WET WIEG IN VOOR WERKGEVERS?

Sinds de uitbreiding van het vaderschapsverlof in 2020 is ingegaan komen steeds meer verhalen van bedrijven naar buiten die hun ervaringen met het verlof delen. Uit hun ervaringen, ook elders terug te vinden op deze website, hebben we de meest genoemde voordelen gedistilleerd. Hieronder de belangrijkste voordelen op een rij:

Voor de helderheid: De termen geboorteverlof, kraamverlof, vaderschapsverlof en partnerverlof hebben dezelfde betekenis

Een werknemer die vader wordt heeft wettelijk gezien recht op vijf dagen betaald geboorteverlof, of gelijk aan het aantal dagen dat een werknemer per week werkt. Dit deel van de verlofregeling mag in principe niet worden geweigerd en komt voor rekening van de werkgever.

Sinds juli 2020 is het aanvullend vaderschapsverlof wettelijk opgenomen in de Wet WIEG, waarbij vaders en partners in aanvulling op het geboorteverlof de mogelijkheid hebben om tot vijf weken aanvullend vaderschapsverlof op te nemen. Hierbij hebben ze recht op doorbetaling van 70% van het maximaal dagloon.

Als werkgever vraag je het aanvullend geboorteverlof aan bij het UWV. Je mag de aanvraag indienen vanaf vier weken voor de eerste verlofdag van het aanvullend vaderschapsverlof tot vier weken na de laatst opgenomen verlofdag. Het verlof kan dus ook worden ingediend nadat het verlof is opgenomen. Hier kun je het aanvullend geboorteverlof aanvragen.

Het aanvullend geboorteverlof voor je werknemer dient binnen zes maanden na geboorte van het kind te worden opgenomen. Dit moet in elk geval binnen de eerst zes maanden na de geboorte worden opgenomen. Als werkgever dien je samen met je medewerker af te spreken hoe en wanneer het verlof wordt opgenomen.

Het geboorteverlof en het aanvullend geboorteverlof zijn vastgelegd in de Wet WIEG. Als werkgever mag je deze verlofperiode in principe niet weigeren, tenzij er sprake is van een aantoonbaar zwaarwegend belang. Wel kun je met je werknemer in gesprek gaan om te komen tot een goede oplossing, bijvoorbeeld wanneer en hoe het verlof wordt opgenomen.

Het staat je als werkgever vrij om het loon van je werknemer aanvullen tot 100% Dit wordt door steeds meer werkgevers gedaan omdat dit het vaderschapsverlof toegankelijker maakt voor een grotere groep vaders die het anders, om financiële redenen, niet zouden opnemen. Veel organisaties vinden dat een teken van goed werkgeverschap.

Als werkgever ontvang je de uitkering van het aanvullend geboorteverlof van het UWV. Tijdens de duur van het aanvullend vaderschapsverlof mag je als werkgever het loon van je werknemer verminderen met maximaal 30%. De wet WIEG verplicht werkgevers om minimaal 70% van het loon te betalen, maar je mag de uitbetaling van het loon ook aanvullen tot 100%. Normaal gesproken vinden uitbetalingen van het UWV aan werkgevers elke 4 weken plaats.

In de eerste 8 jaar na de geboorte van hun kind hebben beide ouders recht op ouderschapsverlof, in totaal maximaal 26 weken. Als werkgever hoef je in principe geen loon door te betalen tijdens het ouderschapsverlof, tenzij er in de CAO andere afspraken over betaald ouderschapsverlof zijn opgenomen. Vanaf augustus 2022 worden de eerste 9 weken van het ouderschapsverlof gedeeltelijk doorbetaald door het UWV. Op de website van de Rijksoverheid lees je alle actuele informatie over ouderschapsverlof.

Op de dag(en) van de bevalling heeft je werknemer recht op het zogeheten calamiteitenverlof. Deze periode wordt volledig doorbetaald door jou als werkgever.

Kortdurend zorgverlof is verlof dat een werknemer kan opnemen om zieke naasten de zorg te geven die ze nodig hebben, bijvoorbeeld na een pittige bevalling of moeilijke start na de geboorte. Op de website van de Rijksoverheid lees je meer informatie over kortdurend zorgverlof.

Download nu: gratis whitepaper "De 7 strategieën voor succesvol partnerverlof"

Wil je meer weten over de impact en voordelen van partnerverlof voor jou als werkgever? Download dan dit gratis whitepaper.

Logo vaderzoektverlof

Uitgelicht artikel

Vader en dochter bij water

Partnerverlof voor je medewerkers? Joris Toonders deelt zijn positieve ervaringen als werkgever

In 2016 was het Bredase bedrijf Yonego Internet Marketing één van de eerste bedrijven in Nederland die hun medewerkers in staat stelden om na de geboorte van hun kind tot wel vier weken thuis te kunnen zijn. Wat heeft het de organisatie gebracht?

Artikelen & ervaringen met opnemen van partnerverlof

Voeten van vader en kind

ING investeert in partnerverlof: het verhaal van vader Mark

Vader laat dochter vliegen

Partnerverlof in 2022: erbij zijn en alles meemaken

Vader met zoontje

Partnerverlof aanvragen – interview met Marcel