Alle verlofregelingen voor vaders op een rij

Welke vormen van verlof zijn er?

Nederland kent een aantal wettelijke vormen van verlof. Als vader of partner in loondienst heb je, indien van toepassing,  recht op de volgende wettelijke verlofregelingen:

Aanvullend geboorteverlof

Naast het standaard geboorteverlof (zie hierboven) heb je als vader en partner in loondienst recht op aanvullend geboorteverlof van maximaal vijf weken. Je krijgt hierbij een vergoeding van 70% van het dagloon. Opname van het verlof gaat in samenspraak met je werkgever.

Zorgverlof

Zorgverlof is verlof dat een vader en  werknemer kan opnemen om zorg te verlenen voor een thuiswonend ziek kind, partner of een naast familielid. Je dient hierbij op hetzelfde adres woonachtig te zijn.

Adoptie- en pleegzorgverlof

Werknemers en vaders die een adoptiekind of een pleegkind in huis nemen, hebben recht op adoptie of pleegzorgverlof en een vergoeding. Voorwaarde voor adoptieverlof is dat de rechtbank de adoptie heeft uitgesproken.

Calamiteitenverlof

Werknemers en vaders kunnen recht hebben op calamiteitenverlof of kort verzuimverlof voor zeer dringende, onverwachte of bijzondere persoonlijke situaties, bijvoorbeeld na de geboorte van een kind. De werkgever betaalt het salaris door tijdens het verlof.

Ouderschapsverlof

Ouderschapsverlof is een wettelijke verlofregeling waar je als ouders gebruik van kunt maken tot 8 jaar na de geboorte van het kind. Dit om meer tijd met elkaar door te brengen als gezin. Daar het ouderschapsverlof jarenlang onbetaald was, heb je als vader in loondienst vanaf augustus 2022 recht op in totaal 9 weken betaald ouderschapsverlof. Weten hoe het in zijn werk gaat en waar je als vader recht op hebt? Bekijk alle actuele regelingen rondom ouderschapsverlof op de website van de Rijksoverheid.

Geboorteverlof

Geboorteverlof, ook wel partnerverlof of vaderschapsverlof genoemd, is het recht op verlof vlak nadat het kind is geboren. Nederlandse vaders en partners in loondienst hebben recht op vijf dagen geboorteverlof. Op deze website lees je alle informatie hierover.

WAT IS VADERSCHAPSVERLOF?

Na de geboorte van een kind heb je als vader of partner van de moeder recht op geboorteverlof, in de volksmond ook wel kraamverlof, partnerverlof of vaderschapsverlof genoemd. Deze verlofregeling bestaat uit twee onderdelen en is vastgelegd in de Wet WIEG. De regeling stelt je als vader in staat om na de geboorte van je kind tot een aantal weken thuis te kunnen zijn. Vaderschapsverlof heeft een positieve invloed op vader, kind en gezin.

Wie heeft er recht op vaderschapsverlof?

Het wettelijke vaderschapsverlof is op te nemen door vaders en partners van de moeder van het kind. Volgens de wettelijke regelingen kun je vaderschapsverlof aanvragen als je:

  • Geregistreerd partner bent van de moeder van het kind
  • Ongehuwd bent met de moeder van het kind  maar wel op hetzelfde adres woont 
  • Getrouwd bent met de moeder van het kind
  • Het kind hebt erkend 
Belangrijke informatie

ZZP-ers, let op!

Vaderschapsverlof is op te nemen door vaders en partners in loondienst. Zzp’ers en ondernemers vallen vooralsnog niet onder de Wet WIEG

Hoe en waar vraag ik (aanvullend) geboorteverlof aan?

Het aanvragen en opnemen van vaderschapsverlof gaat in samenspraak met je werkgever, waarbij je als vader en werkgever aangeeft hoe en wanneer je het verlof zou willen opnemen. Dit mag zowel mondeling als schriftelijk. Hoe de aanvraag in zijn werk gaat en hoe je op een constructieve manier het gesprek rondom vaderschapsverlof aangaat met je werkgever, lees je in dit artikel. 

WAT HOUDT DE WET INVOERING EXTRA GEBOORTEVERLOF (WIEG) IN?

Het vaderschapsverlof is ondergebracht in de Wet WIEG. Deze Wet Invoering Extra Geboorteverlof bestaat uit twee delen:

  • Geboorteverlof
  • Aanvullend geboorteverlof. 

Wat is geboorteverlof?

Na de geboorte van je kind heb je als vader of partner recht op maximaal vijf dagen geboorteverlof. Dit deel van de verlofregeling krijg je 100% doorbetaald en geldt voor maximaal het aantal werkuren per week. 

Een vraag beantwoord

Rekenvoorbeeld

Als je als vader of partner vijf dagen per week werkt, heb je recht op vijf dagen geboorteverlof. Of: als je drie dagen per week werkt dan krijg je drie dagen, dus 24 uur, betaald verlof.

Wanneer mag het geboorteverlof worden opgenomen?

Dit eerste deel van het geboorteverlof mag direct na de geboorte van het kind worden opgenomen, maar in ieder geval binnen de eerste vier weken na de bevalling. Als werknemer dien je dit zelf met de werkgever te bespreken. Let wel; een werkgever mag geen voorwaarden stellen aan de opname van dit deel van het vaderschapsverlof.

Wat is aanvullend geboorteverlof?

Als vader en partner in loondienst kun je tot vijf weken aanvullend vaderschapsverlof opnemen. Je krijgt dan een uitkering ter hoogte van 70% van het maximum dagloon. Het UWV betaalt dit verlof direct aan je werkgever. Als werknemer moet je het aanvullend vaderschapsverlof binnen zes maanden na de geboorte opnemen. Ook het aanvullend verlof moet je als vader of partner via je werkgever aanvragen.

Heeft de Wet WIEG ook gevolgen voor andere vormen van verlof?

Na de geboorte van je kind heb je als vader of partner recht op maximaal vijf dagen geboorteverlof. Dit deel van de verlofregeling krijg je 100% doorbetaald en geldt voor maximaal het aantal werkuren per week. 

Solozorg: een populaire vorm van vaderschapsverlof

Er zijn verschillende manieren en momenten waarop je je vaderschapsverlof kunt inzetten. Een vorm van vaderschapsverlof die sterk aan populariteit wint is de zogenaamde solozorg, waarbij het verlof van de vader ingaat op het moment dat de moeder weer aan het werk gaat. Solozorg heeft meerdere voordelen, waaronder:

  • Meer ruimte voor invulling van het vaderschap
  • Een sterke(re) band tussen vader en kind
  • Betere carrièreperspectieven voor werkende moeders
  • Een gelijkwaardige rolverdeling thuis

Wat is solozorg precies?

Solozorg betekent dat het vaderschapsverlof wordt ingezet op het moment dat de moeder weer aan het werk gaat. Meerdere onderzoeken laten zien dat wanneer ook de vader een tijd de primaire verzorger is, dit een positief effect heeft op de hechtingsrelatie tussen vader en kind, maar ook op de hele gezinssituatie. 

Wanneer neem je vaderschapsverlof op bij solozorg?

Bij solozorg wordt het vaderschapsverlof voor het grootste deel opgenomen op het moment dat de moeder van het kind weer aan het werk gaat. Uit onderzoeken en interviews met vaders komen een aantal voordelen van solozorg naar voren. Hieronder zetten we ze op een rij: 

Vaders krijgen de ruimte om vader te zijn: Over het algemeen heeft de vader in de eerste weken na de bevalling een ondersteunende rol voor de moeder zodat deze lichamelijk kan herstellen. Maar aanvullend vaderschapsverlof biedt ook kansen voor de periode daarna: het moment dat de moeder aan het werk gaat. Het stelt vaders in de gelegenheid om enige tijd de primaire verzorger te zijn. Doordat vaders hierdoor merken dat ze zelf goed alleen voor hun kind kunnen zorgen, vergroot dit het zelfvertrouwen op het gebied van hun vaderschap.

Solozorg stelt moeders in staat om zich na hun verlofperiode beter te focussen op hun re-integratie op de werkvloer in de wetenschap dat hun pasgeborene in de veilige én liefdevolle handen van vader is. Ook dit heeft een positief effect op de gezinssituatie, maar zeker ook op de ambitie en carrièremogelijkheden voor werkende moeders.

Gelijke rolverdeling: Onderzoek laat zien dat  vaders die kort na de geboorte veel tijd met hun pasgeboren kind doorbrengen, ook ook in de jaren daarna meer betrokken zijn bij het gezin en de huishoudelijke taken die daarbij komen kijken.

Sterkere band tussen vader en kind: een onderzoek naar de effecten van solozorg liet zien  dat alle vaders vonden dat de band met hun kind enorm was versterkt. Een andere studie toont aan dat kinderen die een betrokken vader in de eerste maanden na de geboorte hebben, zich emotioneel beter lijken te ontwikkelen. Een effect dat niet mag worden onderschat. Kortom: iedereen wint bij solozorg! 

Wat houdt vaderschapsverlof in voor vaders?

Op het moment dat je vader wordt komt er veel op je af. Hoe werkt het precies en waar moet je allemaal rekening mee houden? Vader zoekt Verlof helpt je alvast een eind op weg. 

Logo vaderzoektverlof

Uitgelicht artikel

Vade met zwangerschapsverlof houd baby vast

Wil je weten hoe andere vaders solozorg hebben ervaren?

Lees dan het inspirerende interview met vader Michael James Lucas, die na de geboorte van zijn zoon twee maanden de primaire zorg op zich heeft genomen en daar geen moment spijt van heeft gehad.