Verlof in de praktijk

Partnerverlof in de praktijk: voorbeelden van bedrijven

Wat levert partnerverlof op voor werkgevers? Nederland kent een aantal koplopers op het gebied van vaderschapsverlof. Onderstaande organisaties implementeerden al voor de wettelijk uitbreiding een vorm van vaderschapsverlof binnen hun organtisatie. De resultaten? Die waren unaniem positief, waarbij de bedrijven aangaven dat de invoering zelfs een aantal voordelen met zich mee heeft gebracht. Zo zagen ze:

  • Een grotere loyaliteit van de werknemer voor de organisatie;
  • Minder verloop van goede medewerkers;
  • Gedreven en gemotiveerde medewerkers die floreren, wat voordeel oplevert voor de organisatie;
  • Een extra stimulans voor het aantrekken van talentvolle medewerkers.

Onderstaande organisaties introduceerden vaderschapsverlof succesvol binnen hun organisatie, waarmee ze een voorbeeld zijn voor andere werkgevers:

ING

Sinds 1 januari 2018 heeft ING (ca. 14.000 medewerkers in Nederland) vaderschapsverlof als secundaire arbeidsvoorwaarde in de CAO opgenomen. Dit om hun medewerkers in staat te stellen om een goede start te maken met hun gezin. Over hoe het verlof wordt opgenomen, daarover overleggen en beslissen de medewerker en leidinggevende samen. De ervaringen bij ING én hun medewerkers zijn over het algemeen erg positief.

De Balie

Debatcentrum de Balie in Amsterdam (ca. 80 medewerkers) heeft sinds september 2017 het betaalde vaderschapsverlof eigenhandig opgeschroefd naar 4 weken. In een interview in het AD zegt zakelijk directeur Jolanda Beyer: “Partners zijn doodmoe als ze net een kind hebben gekregen. Ze slapen slecht en dat levert ziekteverzuim op. Het is overigens geen filantropische actie van onze kant. Het heeft zeker ook voordelen voor ons bedrijf. De werknemers zijn blijer, minder vermoeid en blijven beter in balans.” Ook bij De Balie staan ze open voor een individueel gesprek over de wensen voor het verlof.

Mastercard Nederland

Vaders en partners die bij Mastercard werken hebben al vanaf 2016 recht op maximaal 8 weken verlof. Zij kunnen dit in één keer opnemen of verdelen over een langere periode. Mastercard wil hiermee het beleid rondom zwangerschapsverlof en de moderne manier van werken een extra stimulans geven. Zo wordt bijvoorbeeld ook thuiswerken bevorderd door goede afspraken te maken met medewerkers. Het management wil met deze maatregelen meer inspelen op de behoefte van de medewerkers en samenwerken op basis van vertrouwen en verantwoordelijkheid.

Quote

“Wij geloven dat als je goed bent voor je mensen en je investeert in hun geluk en welzijn, je daar als organisatie loyaliteit voor terugkrijgt.”

Yonego

Sinds 2016 biedt het Bredase internetmarketing bedrijf Yonego (ca. 75 medewerkers) 4 weken betaald vaderschapsverlof aan. “Wij geloven dat als je goed bent voor je mensen en je investeert in hun geluk en welzijn, je daar als organisatie loyaliteit voor terugkrijgt.” Ondanks dat de gemiddelde leeftijd van het personeel rond de 28,5 jaar ligt en dus de verwachting is dat werknemers van Yonego relatief veel gebruik zullen gaan maken van de regeling, verwacht het bedrijf niet dat dit financiële problemen zal opleveren. Ze zien het als een investering in hun medewerkers op de lange termijn.

Microsoft Nederland

inds januari 2018 kunnen de medewerkers van Microsoft Nederland (ca. 1000) zes weken betaald vaderschapsverlof opnemen. Deze regeling is onderdeel van een pakket dat is toegespitst de persoonlijke situatie van een medewerker. Zo is in het pakket onder andere het volgende opgenomen:

  • Het zwangerschapsverlof is verlengd van 16 naar 20 weken.
  • Het vaderschapsverlof is verlengd naar 6 weken.
  • Medewerkers kunnen voortaan 4 weken vrij krijgen om voor een direct familielid met ernstige gezondheidsproblemen te zorgen.
  • Medewerkers die een kind adopteren, krijgen ook 6 weken volledig betaald verlof, dat was eerder 4 weken.

Microsoft wil met de uitgebreide verlofregelingen meer ruimte geven voor diversiteit op de werkvloer en een gezonde balans tussen werk en privéleven. Dit was te lezen in een artikel in het AD, waarin HR-directeur Rawan Shalhoub haar persoonlijke ervaring beschrijft en waarom Microsoft Nederland dit iedereen gunt.