Vaderschapsverlof en vaders

WAT HOUDT VADERSCHAPSVERLOF PRECIES IN VOOR JOU ALS VADER OF PARTNER?

Er is veel informatie beschikbaar op het gebied van vaderschapsverlof. Maar wat betekent dit nu concreet voor vaders (en uiteraard alle partners) in Nederland? Een handige uitleg over de uitbreiding van het vaderschapsverlof en de Wet WIEG vind je op deze pagina. 

De belangrijkste zaken over vaderschapsverlof op een rij:

  • Je hebt recht op één week betaald geboorteverlof (gelijk aan het aantal dagen dat je werkt per week). Dit krijg je 100% doorbetaald en je werkgever mag hier geen voorwaarden aan stellen.
  • Sinds 1 juli 2020 heb je als vader recht op nog eens vijf weken aanvullend vaderschapsverlof tegen 70% van het maximaal dagloon.
  • Je overlegt met je werkgever wanneer je het aanvullend vaderschapsverlof opneemt.
  • Je werkgever mag je loon aanvullen voor (een deel van) de resterende 30%. Vraag bij je werkgever na wat het beleid hiervoor is. 
Belangrijke informatie

Wist je dat...

Uit onderzoek blijkt dat vaderbetrokkenheid tijdens die eerste cruciale weken na de geboorte een positieve impact heeft op het welzijn van het hele gezin. Vaderschapsverlof maakt dit mogelijk.

HOE VRAAG IK VADERSCHAPSVERLOF AAN?

Het geboorteverlof en aanvullend vaderschapsverlof vraag je aan via je werkgever. Hieronder leggen we uit hoe dit in zijn werk gaat én waar je rekening mee moet houden.

HOE EN WAAR VRAAG IK GEBOORTEVERLOF AAN?

Het aanvragen van geboorteverlof gaat via je werkgever. Jij als werknemer moet – zo snel mogelijk na de geboorte van de baby – je werkgever informeren wanneer je het geboorteverlof wilt opnemen. Dit mag zowel mondeling als schriftelijk. Je werkgever mag dit verlof niet weigeren. Het aanvragen van geboorteverlof hoeft niet via de overheid of gemeente te gebeuren.

WANNEER GAAT HET GEBOORTEVERLOF IN?

Als je baby thuis is geboren, moeten de (maximaal) vijf dagen geboorteverlof binnen vier weken na de bevalling worden opgenomen. Bij een bevalling in het ziekenhuis gaan die vier weken in op het moment dat je baby thuis is gekomen.

HOE KAN IK HET AANVULLEND GEBOORTEVERLOF OPNEMEN?

Sinds 1 juli 2020 kun je als vader en partner tot vijf weken aanvullend vaderschapsverlof opnemen binnen zes maanden na de geboorte van je kind. Gedurende deze verlofperiode krijg je een uitkering ter hoogte van 70% van je salaris. Deze wordt betaald door je werkgever, bij wie je ook de aanvraag doet. De aanvraag dien je uiterlijk vier weken voordat je het verlof wilt opnemen in te dienen, maar bij voorkeur eerder. Dit stelt jou en je werkgever in staat om samen tot goede afspraken te komen. Doe dit uiterlijk 4 weken voordat je dit aanvullende verlof wilt opnemen.  Verder vind je op deze pagina handige online hulpmiddelen om dit verlof in te plannen.

Een vraag beantwoord

Verlof opnemen? Doen!

Vrijwel alle vaders die gebruik hebben gemaakt van vaderschapsverlof, geven aan dat ze die periode voor geen goud hadden willen missen

WANNEER NEEM IK HET AANVULLEND GEBOORTEVERLOF OP?

Overleg met je partner en met je werkgever werkgever wanneer je het vaderschapsverlof op wilt nemen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om het direct na de geboorte op te nemen, maar ook om een deel van het verlof later in te zetten, bijvoorbeeld wanneer de moeder van het kind weer aan het werk gaat. Dit noemen we ook wel solozorg. Kijk op de pagina Kies voor solozorg om daar meer over te lezen.

HOE HEBBEN ANDERE VADERS HUN VADERSCHAPSVERLOF ERVAREN?

Naast de praktische informatie rondom het opnemen van vaderschapsverlof, is het ook waardevol om van andere vaders te horen hoe zij hun verlofperiode hebben ervaren. In het boek Kickstart je Vaderschapover vader worden en de beste start creëren voor je gezin lees je de inspirerende verhalen van vaders die hun ervaringen met vaderschapsverlof met je delen. Daarnaast lees je ook belangrijke informatie rondom zwangerschap en geboorte, en krijg je praktische tips. 

WAT ZIJN DE VOORDELEN VAN VADERSCHAPSVERLOF?

Waarom zou je vaderschapsverlof op moeten nemen? Lees hier meer over de voordelen van vaderschapsverlof. 

Waarom vaderschapsverlof opnemen?

Wat zijn de voordelen van vaderschapsverlof? Moet ik dit opnemen en zo ja, waar moet ik rekening mee houden? Weegt het bijvoorbeeld op tegen de financiële terugval? Het al dan niet opnemen van vaderschapsverlof roept veel vragen op, waarbij het goed is om je te realiseren wat het je als vader, maar ook als gezin,oplevert. Op deze pagina lees je waarom het opnemen van vaderschapsverlof eigenlijk alleen maar voordelen heeft.

Vaderschapsverlof opnemen geeft je vaderschap een kickstart

Als aanstaande vader kijk je waarschijnlijk erg uit naar de geboorte van je kind, maar de kans is groot dat je ook onzekerheid en spanning voelt. Want hoe doe je dat eigenlijk, vader worden? De beste manier om direct in je vaderrol te stappen, is door in die eerste periode fysiek aanwezig te zijn. Door actief de zorg voor je baby op je te nemen raak je bekend met wat er bij de zorg voor een baby komt kijken. Vaderschapsverlof stelt je in staat dit te doen.

Je bent er om je partner te ondersteunen

Het kunnen ondersteunen van je partner na de bevalling is misschien wel één van de belangrijkste dingen die je als vader en partner kunt doen. Na de bevalling begint voor je partner namelijk een periode van herstel. Goede ondersteuning van jou kan dit herstel bespoedigen. Vaderschapsverlof is ook om deze reden erg interessant. 

Vaderschapsverlof bevordert de hechting tussen vader en kind

We raken als maatschappij steeds meer overtuigd van het belang van hechting tussen vader en kind. Het opnemen van vaderschapsverlof zorgt ervoor dat je als kersverse vader vanaf dag één bouwt aan die goede hechtingsband. Als je er in de periode na de geboorte fysiek veel bent en veel tijd met je baby doorbrengt, leg je een fundament voor het leven! Het is misschien wel een van de grootste voordelen van vaderschapsverlof.

Je hebt de gelegenheid om écht te focussen op je gezin

Als je vader wordt, staat je wereld op zijn kop. Je zult al je tijd en energie nodig hebben om je gezin de beste start te kunnen geven. Vaderschapsverlof zorgt ervoor dat je er die eerste hectische weken 100% voor je gezin kunt zijn. Ook voor je partner is dat fijn. Door samen te groeien in het ouderschap, leg je samen met je partner een goede basis voor de jaren die voor jullie liggen.

Partnerverlof draagt bij aan gelijkwaardig ouderschap

Wanneer je als vader weet en hebt ervaren wat er allemaal komt kijken bij het zorgen voor een baby, is de kans groter dat je ook in de periode daarna meer betrokken zult blijven bij de opvoeding. Dat is een goede zaak, want aanvullend onderzoek laat zien dat betrokken vaderschap een positief effect heeft op het welzijn van het hele gezin. Als ouders het gevoel hebben dat ze de opvoeding écht samen doen, als team, verhoogt dat de gelijkwaardigheid én het geluksgevoel.

Plan direct jouw vaderschapsverlof

Wil je uitrekenen wat voor jou en jouw gezin de gunstigste periode is voor het plannen van het vaderschapsverlof? We hebben, samen met meerdere partijen, een handige rekenhulp gemaakt om jou daarmee te helpen.

De verlofplanner staat op 24baby.nl, deze opent in een nieuw scherm.

Logo vaderzoektverlof

Uitgelicht artikel

Baby

Het belang van betrokken vaderschap vanaf het allereerste begin

Wat is betrokken vaderschap en waarom is het zo belangrijk? En hoe word je dat eigenlijk, een betrokken vader?

Artikelen & ervaringen met opnemen van vaderschapsverlof

Vader met peuter aan zee

Geboorteverlof aanvragen: zó ga je het gesprek aan met je werkgever

Vader op geboorteverlof met 3 kinderen

Vaderschapsverlof aanvragen? Dit zijn de 5 belangrijkste voordelen