Geboorteverlof aanvragen: zó ga je het gesprek aan met je werkgever

Vanaf 1 juli 2020 heb je dankzij de uitbreiding van het geboorteverlof de mogelijkheid om als vader na de geboorte van je kind tot wel zes weken thuis te zijn. Maar hoe stem je dit af met je werkgever zodat jullie allebei tevreden zijn met de uitkomst? In dit artikel geven we je tips om op een constructieve manier het gesprek aan te gaan en zo tot een win-win situatie te komen.

Als het goed is heb je tijdens de zwangerschap samen met je partner besproken wat jullie wensen zijn met betrekking tot geboorteverlof. Als je de verlofregelingen voor jezelf in kaart hebt gebracht, is het raadzaam om je plannen al in een vroeg stadium met je werkgever te delen. Het geeft je werkgever de gelegenheid om te anticiperen op jouw (tijdelijke) afwezigheid tijdens de verlofperiode, en eventueel op de fase daarna. Een goed uitgangspunt is om allereerst samen te kijken naar wat mogelijk is, en dat doe je tijdens een eerste gesprek. Hieronder volgen een aantal tips die je kunnen helpen om geboorteverlof te bespreken met je werkgever.

Zo bespreek je geboorteverlof met je werkgever:

“Door op een constructieve en positieve manier in gesprek te gaan met je leidinggevende komt je tot een echte win-winsituatie.”

1. Maak je wensen kenbaar 

Vader houdt zoon in lucht

Deel in een eerste gesprek met je leidinggevende waarom je geboorteverlof aan wilt vragen en/of minder wil gaan werken. Dit mag best persoonlijk zijn. Je creëert hiermee begrip en je leidinggevende zal zich beter in jouw situatie kunnen verplaatsen. Geef dus vooral ook aan waarom je het wil, bijvoorbeeld om je partner te ondersteunen of in die eerste weken veel tijd met elkaar door te brengen om samen te wennen als gezin.

2. Deel je kennis over de verlofregelingen

Als je je al hebt verdiept in verlofregelingen en mogelijkheden, kun je die informatie met je leidinggevende delen. Je kunt deze bijvoorbeeld attenderen op de 70% loondoorbetaling vanuit het UWV, of op de wettelijke regeling rondom ouderschapsverlof. Sommige regelingen zijn nog vrij nieuw en niet ieder bedrijf zal op de hoogte zijn van de mogelijkheden. Door jouw kennis hierover te delen, ben je weer een stapje dichterbij de oplossing.

3. Probeer een win-win situatie te creëren

Als vader in loondienst heb je sinds 1 juli 2020 recht op (aanvullend) geboorteverlof van in totaal zes weken zoals wettelijk vastgelegd in de wet WIEG die je binnen zes maanden na geboorte van je kind dient op te nemen. Tijdens een gesprek kun je samen doornemen wat de meest wenselijke manier is. Neem je het bijvoorbeeld aaneengesloten op of verspreid over een langere periode? En wat doen jullie met de overige 30% die niet wordt vergoed? Zet je je vakantiedagen in of komt je werkgever je tegemoet? Of komen jullie tot een andere oplossing? Door dit te bespreken wordt het voor jullie allebei concreet en inzichtelijk

4. Denk mee in praktische oplossingen

Hoe gedetailleerder je meedenkt, hoe groter de kans op een positieve uitkomst. Denk bijvoorbeeld voorafgaand aan het gesprek eens na over zaken als: welke taken moet ik overdragen, per wanneer en aan wie? Komen er targets of andere bedrijfsdoelen in gevaar? Spreek een tijdspad af met je werkgever waarin je vastlegt wanneer welke taken worden overgedragen, zeker voor de periode kort na de geboorte. Je weet immers nooit exact wanneer je kindje wordt geboren.

5. Bespreek mogelijke onverwachte scenario’s

Stel dat er onvoorziene omstandigheden zijn rondom de bevalling of in de eerste weken na de geboorte: hoe ga je hiermee om? Je zou eventueel een noodscenario kunnen schetsen voor het geval je iets langer afwezig bent en iemand aan kunnen wijzen die tijdelijk jouw taken kan overnemen.

De voordelen van vaderschapsverlof voor de werkgever

Door op een constructieve en positieve manier in gesprek te gaan met je leidinggevende en alle belangen mee te wegen, ontstaat er, hopelijk, een echte win-win situatie. Jij krijgt als werknemer de ruimte om er in een cruciale fase voor je gezin te kunnen zijn, en je werkgever krijgt er een loyale, dankbare en trouwe werknemer voor terug. Want ook voor de werkgever brengt vaderschapsverlof een aantal voordelen met zich mee. 

Houd rekening met weerstand

Toch zal niet iedere werkgever enthousiast reageren op een verzoek tot vaderschapsverlof. De afgelopen jaren ging het bij discussies over uitbreiding van het vaderschapsverlof vaak over de vraag: wie gaat dat betalen? Lang leek het erop dat de rekening hiervoor bij de werkgevers kwam te liggen. Nu deze rekening grotendeels wordt gecompenseerd door de overheid via het UWV, is deze angel er al redelijk uitgehaald, maar toch kunnen organisaties in eerste instantie wat terughoudend reageren.

Weet waar je recht op hebt

Laat je niet meteen afschrikken als je in eerste instantie op weerstand stuit. Realiseer je dat het vaderschapsverlof sinds 1 juli 2020 in de Wet WIEG is opgenomen en dat een werkgever dit slechts mag weigeren wanneer er sprake is van wat ze ook wel een ‘zwaarwegend bedrijfsbelang’ noemen. Dat is het echter bijna nooit. Een goed uitgangspunt is om allereerst samen te kijken naar wat wél mogelijk is, en dat doe je bij voorkeur al in een vroeg stadium van de zwangerschap, tijdens een eerste gesprek. Maak gebruik van de vragen in dit artikel of check de mede voor ons ontworpen gesprekskaart.

Wil je weten hoe je geboorteverlof zelf kan aanvragen? Kijk op deze pagina

Categorie:

Meer artikelen binnen dit onderwerp

Man heeft kraamverlof en houdt baby vast

Wat kun je als vader doen na de bevalling en tijdens de kraamperiode?

vader met ouderschapsverlof bij vijver met peuter

Betaald ouderschapsverlof – Wat je als vader moet weten!

vader op geboorteverlof met 3 kinderen

Vaderschapsverlof aanvragen? Dit zijn de 5 belangrijkste voordelen