wat is vaderschapsverlof?

 

Wat houdt de Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG) in?

De eind 2018 aangenomen Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG) bestaat uit twee delen:

Geboorteverlof 2019 

Vanaf 1 januari 2019 is het eerste deel van kracht gegaan, waarbij het geboorteverlof is verhoogd van 2 dagen naar een hele werkweek.Een voorbeeld: als een vader of partner 5 dagen per week werkt, krijgt deze dus 5dagen betaald geboorteverlof. Of, als een vader of partner 3 dagen per week werkt (in totaal 24 uur) dan krijgt deze 3 dagen (oftewel 24 uur) betaald verlof. Dit deel van het geboorteverlof mag direct na de geboorte van het kind worden opgenomen, maar moet in ieder geval binnen de eerste 4weken na de bevalling worden opgenomen. Een werkgever mag hierbij geen voorwaarden stellen.

Aanvullend vaderschapsverlof 2020

Het tweede deel van de Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG) gaat in op 1 juli 2020. Vanaf dat moment kunnen vaders of partners tot maximaal 5 weken aanvullend vaderschapsverlof opnemen. Dit moet wel binnen 6 maanden na de geboorte van het kind worden opgenomen. Hierbij hebben vaders of partners recht op 70% doorbetaling van het loon. In overleg met de werkgever kan een werknemer het aanvullend verlof ook verspreid opnemen of inkorten. De werkgever en werknemer zijn vrij om het samen in te plannen. Werkgevers kunnen alleen met zeer zwaarwegende bezwaren een verlofverzoek weigeren en vragen of de werknemer het verlof op een ander moment opneemt binnen 6 maanden na de geboorte van hun kind.Let op: de regeling betreft (op dit moment) alleen werknemers in loondienst.

Geldt de wet ook voor andere vormen van verlof?

Ja, door de Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG) is het adoptieverlof- en pleegzorgverlof ookverruimd, van 4 naar 6 weken. Deze wetswijziging is per 1 januari 2019 van kracht gegaan.

Heeft de wet gevolgen voor bestaande verlofregelingen?

Door de invoering van het eerste deel van de Wet Invoering Extra Geboorteverlof vervalt een deel van het ouderschapsverlof. Het gaat hierbij om de eerste 3 dagen onbetaald ouderschapsverlof. Dit wordt van het totaal van de maximaal 26 weken ouderschapsverlof afgetrokken.

Wat houdt ouderschapsverlof in?

Ouderschapsverlof is een wettelijke regeling waardoor een ouder tijdelijk minder werkt om meer bij zijn of haar kind te kunnen zijn. In de eerste 8 levensjaren van een kind hebben beide ouders recht op ouderschapsverlof, met een maximum van 26 keer het aantal uren dat een ouder per week werkt. Dus als je 32 uur per week werkt dan heb je 26×32=832 uur (104 dagen) recht op ouderschapsverlof. Deze regeling is onbetaald en een ouder mag zelf bepalen hoe en wanneer hij/zij deze uren opneemt. Let op: dit gaat altijd in samenspraak met de werkgever. Meer informatie over ouderschapsverlof lees je op de site van de rijksoverheid.

Wat zal ik nu lezen?
VADER?WERKGEVER?
Wat houdt dit in voor mij als vader?Wat houdt dit in voor mij als werkgever?

© 2021 Vader Zoekt Verlof | Alle rechten voorbehouden | Privacy- en Cookienotice