vaderschapsverlof: jonge vader verzorgt baby

 

VADERSCHAPSVERLOF IN DE PRAKTIJK

Een aantal bedrijven in Nederland besloot de wettelijke regeling vanaf 2020 niet af te wachten en implementeerden het vaderschapsverlof al binnen hun organisatie. De resultaten zijn unaniem positief. De bedrijven geven aan dat de invoering van deze regeling meerdere voordelen met zich meebrengt, waaronder:

Onderstaande organisaties introduceerden vaderschapsverlof succesvol binnen hun organisatie:

ING

Sinds 1 januari 2018 heeft ING (ca. 14.000 medewerkers in Nederland) vaderschapsverlof als secundaire arbeidsvoorwaarde in de CAO opgenomen. Dit om hun medewerkers in staat te stellen om een goede start te maken met hun gezin. Over hoe het verlof wordt opgenomen, daarover overleggen en beslissen de medewerker en leidinggevende samen. De ervaringen bij ING én hun medewerkers zijn over het algemeen erg positief.

De Balie 

Debatcentrum de Balie in Amsterdam (ca. 80 medewerkers) heeft sinds september 2017 het betaalde vaderschapsverlof eigenhandig opgeschroefd naar 4 weken. In een interview in het AD zegt zakelijk directeur Jolanda Beyer: “Partners zijn doodmoe als ze net een kind hebben gekregen. Ze slapen slecht en dat levert ziekteverzuim op. Het is overigens geen filantropische actie van onze kant. Het heeft zeker ook voordelen voor ons bedrijf. De werknemers zijn blijer, minder vermoeid en blijven beter in balans.” Ook bij De Balie staan ze open voor een individueel gesprek over de wensen voor het verlof.

Mastercard Nederland

Vaders en partners die bij Mastercard werken hebben al vanaf 2016 recht op maximaal 8 weken verlof. Zij kunnen dit in één keer opnemen of verdelen over een langere periode. Mastercard wil hiermee het beleid rondom zwangerschapsverlof en de moderne manier van werken een extra stimulans geven. Zo wordt bijvoorbeeld ook thuiswerken bevorderd door goede afspraken te maken met medewerkers. Het management wil met deze maatregelen meer inspelen op de behoefte van de medewerkers en samenwerken op basis van vertrouwen en verantwoordelijkheid.

Yonego

Sinds 2016 biedt het Bredase internetmarketing bedrijf Yonego (ca. 75 medewerkers) 4 weken betaald vaderschapsverlof aan. “Wij geloven dat als je goed bent voor je mensen en je investeert in hun geluk en welzijn, je daar als organisatie loyaliteit voor terugkrijgt.” Ondanks dat de gemiddelde leeftijd van het personeel rond de 28,5 jaar ligt en dus de verwachting is dat werknemers van Yonego relatief veel gebruik zullen gaan maken van de regeling, verwacht het bedrijf niet dat dit financiële problemen zal opleveren. Ze zien het als een investering in hun medewerkers op de lange termijn.

Microsoft Nederland

Sinds januari 2018 kunnen de medewerkers van Microsoft Nederland (ca. 1000) 6 weken betaald vaderschapsverlof opnemen. Deze regeling is onderdeel van een pakket dat is toegespitst de persoonlijke situatie van een medewerker. Zo is in het pakket onder andere het volgende opgenomen:

Microsoft wil met de uitgebreide verlofregelingen meer ruimte geven voor diversiteit op de werkvloer en een gezonde balans tussen werk en privéleven. Dit was te lezen in een artikel in het AD, waarin HR-directeur Rawan Shalhoub haar persoonlijke ervaring beschrijft en waarom Microsoft Nederland dit iedereen gunt.

Wil je meer weten over het implementeren van vaderschapsverlof binnen je organisatie? Neem vrijblijvend contact op met de experts van VDRS. Ze beantwoorden graag al je vragen.

© 2021 Vader Zoekt Verlof | Alle rechten voorbehouden | Privacy- en Cookienotice