Vaderschapsverlof dat voldoet aan alle 8 succesfactoren, biedt een groot aantal voordelen voor kinderen, vrouwen, mannen, werkgevers en de samenleving als geheel. Oftewel, dit vaderschapsverlof is er voor iederéén.

Voordelen voor kinderen

 • Een betere ontwikkeling. De aanwezigheid van vaders vanaf de geboorte bevordert de emotionele en intellectuele ontwikkeling van kinderen, inclusief de ontwikkeling van empathie. Daarnaast verbetert de ontwikkeling van cognitieve vaardigheden, waardoor zij beter voorbereid zijn op de basisschool.
 • Een betere toekomst. Betrokkenheid van vaders bij de zorg van jonge kinderen kan de kans op depressie, angst en onzekerheid op latere leeftijd verminderen en leidt tot meer economisch succes. Ook vermindert het de criminaliteit onder jongens.
 • Minder huiselijk geweld. Onderzoek in Noorwegen laat zien dat het geweld tegen kinderen door moeders en vaders lager is in huishoudens waarin zorgtaken gelijker zijn verdeeld.
 • Een meer rechtvaardige wereld. Kinderen die hun vaders zien deelnemen aan de zorg, hebben later minder kans om zich te houden aan traditionele rolpatronen. Daardoor voelen meisjes en jongens zich vrijer om het werk te kiezen van hun eigen voorkeur. Mannen zullen bovendien vaker huishoudelijke taken op zich nemen.

Voordelen voor vrouwen

 • Betere kansen op de arbeidsmarkt. Het huidige verlofsysteem versterkt de norm dat vrouwen verantwoordelijk zijn voor de zorg. Daardoor stoppen veel aanstaande of jonge moeders geheel of gedeeltelijk met werk, wat een negatieve invloed heeft op hun toekomstige kansen op de arbeidsmarkt.
 • Minder kans op zwangerschapsdiscriminatie op de arbeidsmarkt. Als het verlofrecht voor beide ouders gelijk is, lopen werkgevers immers hetzelfde risico bij het aannemen van een vrouw of man in de reproductieve leeftijd.
 • Minder zorg- en huishoudelijke lasten.
 • Een sterkere economische positie. Uit Zweeds onderzoek bleek dat voor elke maand dat vaders het verlof opnamen, het inkomen van moeders met bijna 7 procent steeg.
 • Een betere gezondheid. In Noorwegen verminderde het ziekteverzuim van moeders met 5 tot 10 procent in gezinnen waarin vaders langer verlof opnamen.

Voordelen voor mannen

 • Gelijke kansen op de hechting met het kind. Vaderschapsverlof is een reproductief recht. Vaders hebben net zoveel recht op tijd met hun baby als moeders.
 • Een groter welzijn. Onderzoek toont aan dat vaders die betrokken zijn bij de zorg van hun jonge kinderen, lichamelijk en geestelijk gezonder zijn dan andere vaders. Zij leven ook langer en gezonder. Vaders met een betekenisvolle rol in het leven van hun kinderen, noemen dit als een van de belangrijkste bronnen van geluk.
 • Een beter relatie. Als vaders meer betrokken zijn bij de zorg van het gezin, verbetert dat de seksuele relatie met de partner. Dit voordeel geldt uiteraard ook voor moeders.

Voordelen voor werkgevers

 • Een hoger rendement van werknemers. Een goede balans tussen werk en privé zorgt ervoor dat werknemers vitaler en gelukkiger zijn en meer werkplezier ervaren. Dat vergroot hun motivatie en productiviteit.
 • Kostenbesparing. Als werknemers gelukkig zijn, leidt dat tot minder ziekteverzuim en verloop. Dat levert minder kosten op voor het vervangen van personeel.
 • Het realiseren van diversiteitsbeleid. Bij een eerlijke verdeling van zorg en arbeid is de kans groter dat vrouwen na hun verlof weer aan het werk gaan. Dat helpt werkgevers in het ontwikkelen en behouden van een divers personeelsbestand. Met meer vrouwen in de top doet een bedrijf het beter. Er is meer omzet, winst en winst per aandeel.

Voordelen voor de samenleving

 • Gelijke kansen voor iedereen. Een eerlijke verdeling van zorg en arbeid tussen vrouwen en mannen, verschaft hun een gelijke startpositie op de arbeidsmarkt en in de ontwikkeling van een intieme band met het kind. Door betaald vaderschapsverlof wordt deze eerlijke verdeling bovendien ook bereikbaar voor gezinnen met lagere inkomens.
 • Economische groei. Een betere arbeidsmarktpositie voor vrouwen vergroot hun economische zelfstandigheid, wat het bruto nationaal product vergroot. De voordelen die voor werkgevers gelden, hebben ook positieve gevolgen voor de algehele economie.
 • Een groter welzijn. De voordelen die gelden voor vrouwen, kinderen en mannen – zoals minder huiselijk geweld, betere relaties en minder criminaliteit – maken de samenleving als geheel veiliger, gezonder en gelukkiger.
© 2019 Vader Zoekt Verlof | Alle rechten voorbehouden | Privacy- en Cookienotice