vaderschapsverlof en werkgevers

 

Wat houdt de wet wieg in voor jou als werkgever?

Vanaf 1 januari 2019 hebben werknemers recht op extra geboorteverlof. Dat is geregeld in de wet WIEG. Een verdere uitbreiding van het vaderschapsverlof volgt in juli 2020. Wat betekent dit voor jou als werkgever? Wij zetten alle belangrijke aspecten op een rij. Algemene informatie over het vaderschapsverlof en de wet WIEG vind je op deze pagina.

Bestaande regeling (vanaf begin 2019)

Vaders en partners hebben recht op 5 dagen betaald geboorteverlof (gelijk aan het aantal dagen dat een werknemer per week werkt). De betaling van de 5 dagen geboorteverlof komt volledig voor rekening voor jou als werkgever.

Wat houdt het aanvullend vaderschapsverlof in voor jou als werkgever?

Per 1 juli 2020 hebben vaders en partners recht op 5 weken aanvullend vaderschapsverloftegen 70% van het loon.

Hoe werkt betaling van het aanvullend vaderschapsverlof (vanaf 1 juli 2020) voor jou als werkgever?

Over het aanvullend vaderschapsverlofvan maximaal 5 weken betaal je als werkgever gewoon het loon van je werknemer door, verminderd met maximaal 30%, tenzij anders aangegeven in de CAO van je bedrijf.

Jij als werkgever vraagt de uitkering voor het aanvullend vaderschapsverlof voor je werknemer aan bij het UWV. Op de website van het UWV vind je daarvoor een formulier dat je moet invullen (dit formulier wordt in de loop van 2020 beschikbaar gemaakt). Je mag de aanvraag indienen vanaf 4 weken voor de eerste verlofdag van het aanvullend vaderschapsverlof tot 4 weken na de laatst opgenomen verlofdag. Het verlof kan dus ook worden ingediend nadat het verlof is opgenomen.

Je werknemer moet minimaal 4 weken voor die eerste verlofdag melden aan jou als werkgever dat hij of zij gebruik wil maken van het aanvullend vaderschapsverlof. Deze meldingstermijn van een maand voor de eerste verlofdag biedt ruimte om je als werkgever samen met je werknemer voor te bereiden op het verlof en daarover samen afspraken te maken.

Tijdens de duur van het aanvullend vaderschapsverlof mag je als werkgever het loon van je werknemer verminderen met maximaal 30%. De wet WIEG verplicht werkgevers om minimaal 70% van het loon te betalen, maar je mag de uitbetaling van het loon ook aanvullen tot 100%. Kijk eventueel de extra afspraken over vaderschapsverlof na in de CAO waar je als organisatie bij bent aangesloten. Normaal gesproken vinden uitbetalingen van het UWV aan werkgevers elke 4 weken plaats.

Deze regeling geldt in principe ook voor werknemers die binnen 4 weken na de dag van de bevalling in dienst treden.

Verandert het bestaande ouderschapsverlof door de Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG) ?

In de eerste 8 jaar na de geboorte van hun kind hebben beide ouders recht op ouderschapsverlof, in totaal maximaal 26 weken. Als werkgever hoef je in principe geen loon door te betalen tijdens het ouderschapsverlof, tenzij er in de CAO andere afspraken over betaald ouderschapsverlof zijn opgenomen.

Wat houdt calamiteitenverlof in?

Op de dag(en) van de bevalling heeft je werknemer recht op het zogeheten calamiteitenverlof. Deze periode wordt volledig doorbetaald door jou als werkgever.

Wat zal ik nu lezen?
VADER?WERKGEVER?
Wat houdt vaderschapsverlof in voor mij als vader?Wat zijn de voordelen voor mij als werkgever?
© 2021 Vader Zoekt Verlof | Alle rechten voorbehouden | Privacy- en Cookienotice